Isabel de Galceran

Cover picture(first published 1875)

Narcís Oller (1846 – 1930)
Language: Catalan

This is a realist novellette featuring how Isabel, wife of Don Pau Armengol, falls victim to a slander promoted by political interests in a small Catalan town as seen from the perspective of a young lawyer from Barcelona.

Isabel és la muller de Don Pau Armengol, hereu d’una vella família del poble que en versions posteriors l’autor anomenarà Vilaniu (pseudònim de Reus). Isabel esdevé víctima d’una calúmnia promoguda per interessos polítics. Aquesta novel·leta presenta el contrast entre el fosc immobilisme i la mesquinesa de la societat de la vila en contrast amb l’empenta política i científica de la ciutat de Barcelona, lluminosa i avançada.

Continue reading