Brązownicy

(first published 1930)

Tadeusz Boy-Żeleński (1874-1941)
Language: Polski

W tym zbiorze artykułów napisanych do “Tygodnika Literackiego” Tadeusz Boy-Żeleński stawia sobie za cel zdemaskowanie niektórych mitów i usunięcie pewnych białych plam w życiu Adama Mickiewicza i kręgu otaczających go osób. Kim była Ksawera Deybel? Co naprawdę wiemy o Andrzeju Towiańskim? Jak poeta postrzegał Rosję? Żeleński dokonuje tego przy pomocy analizy dokumentów napisanych zarówno przez Mickiewicza jak i innych polskich emigrantów z tamtego okresu mieszkających w Paryżu, Rzymie, Florencji i innych miastach Europy. Dokumenty te, choć znane są nauce, przez dziesięciolecia były przemilczane albo wybiórczo interpretowane, tak aby nie burzyć “pomnika z brązu” jakim, wedle słów Boya, stał się poeta.
W “Brązownikach” Żeleński stawia także ogólne pytania na temat prawdy historycznej i pokazuje z jak różnych powodów można manipulować obrazem historii. (Summary by Piotr Nater)

Continue reading

Widziadła

(first published 1936)

by Bolesław Prus (1847-1912)

Language: Polski

The text of this recording is in the Public Domain in Europe and all countries where copyright expires 70 years after the author’s death. Please verify the copyright status of this text in your own country before downloading, otherwise you may be violating copyright laws.
The recording is released under the Creative Commons license CC0.

Trzech mężczyzn odwiedza kawiarnię w pobliżu warszawskiego Starego Rynku, gdzie są świadkami niezwykłego pokazu.
Three men stop by a cafè by Warsaw’s Old Market where they witness a strange spectacle. (Summary by Piotr Nater)

Total running time: 0:13:47
Read in Polish by Piotr Nater

  1. Widziadła

In addition to the reader, this audio book was produced by:

Meta-Coordinator/Cataloging: Hokuspokus

Catalogued 02. December 2011