Brązownicy

(first published 1930)

Tadeusz Boy-Żeleński (1874-1941)
Language: Polski

W tym zbiorze artykułów napisanych do “Tygodnika Literackiego” Tadeusz Boy-Żeleński stawia sobie za cel zdemaskowanie niektórych mitów i usunięcie pewnych białych plam w życiu Adama Mickiewicza i kręgu otaczających go osób. Kim była Ksawera Deybel? Co naprawdę wiemy o Andrzeju Towiańskim? Jak poeta postrzegał Rosję? Żeleński dokonuje tego przy pomocy analizy dokumentów napisanych zarówno przez Mickiewicza jak i innych polskich emigrantów z tamtego okresu mieszkających w Paryżu, Rzymie, Florencji i innych miastach Europy. Dokumenty te, choć znane są nauce, przez dziesięciolecia były przemilczane albo wybiórczo interpretowane, tak aby nie burzyć “pomnika z brązu” jakim, wedle słów Boya, stał się poeta.
W “Brązownikach” Żeleński stawia także ogólne pytania na temat prawdy historycznej i pokazuje z jak różnych powodów można manipulować obrazem historii. (Summary by Piotr Nater)

The original text of this recording is in the Public Domain in countries where copyright expires 70 years or less after the author’s death, but is still protected by copyright in the USA and some other countries. Please check the copyright law of your country before downloading.
The recording is released under the Creative Commons license CC0.

Total running time: 8:26:13 – Read in Polish by Piotr Nater

00 – Od autora – 3:25
01 – Brązownicy – 25:04
02 – W odlewarni brązu – 30:11
03 – Tajemnice pamiętnika Zofii Szymanowskiej – 38:26
04 – Ksawera Deybel – 40:47
05 – Literacki list gończy – 19:53
06 – Sfinks towianizmu – 34:27
07 – Mrok się przeciera – 17:46
08 – Sprawa Karoliny — Sprawa Boża – 20:27
09 – Zaręczyny Adama Mickiewicza – 13:15
10 – Drogi geniuszu – 21:42
11 – Advocatus diaboli – 24:04
12 – Przypisy cz. 1 – 24:12
13 – Przypisy cz. 2 – 23:27
14 – Pamiętnik Zofii Szymanowskiej cz. 1 – 35:31
15 – Pamiętnik Zofii Szymanowskiej cz. 2 – 29:45
16 – Pamiętnik Zofii Szymanowskiej cz. 3 – 36:18
17 – Pamiętnik Zofii Szymanowskiej cz. 4 – 35:12
18 – Pamiętnik Zofii Szymanowskiej cz. 5 – 32:35

In addition to the reader, this audio book was produced by:
Dedicated Proof-Listener: Nina Brown, Meta-Coordinator/Cataloging: Hokuspokus

Catalogued 5. February 2013