Janko Hraško

(read edition published 1933)

Pavol Dobšinský (1828 – 1885)
Language: Slovenčina / Slovak

Kniha Janko Hraško obsahuje štyri ľudové rozprávky zahrňujúce príbeh o malom chlapcovi s veľkým srdcom: Janko Hraško (podobný anglickej ľudovej rozprávke “Tom Thumb”).

Janko Hraško contains four Slovak folk tales including Johnny Little Pea, the story of a very small boy who has a big heart. (Summary by Andrej Konušík)

Continue reading