Ik en mijn speelman

Ik en mijn speelman
(first published 1927)

Aart van der Leeuw (1876-1931)
Language: Dutch

Een jonge edelman, Claude de Lingendres, ontvlucht een gearrangeerd huwelijk in de Middeleeuwen, en trekt met de speelman Valentijn de wereld in. Zo beleven ze spannende avonturen. Droom en werkelijkheid liggen hierbij vaak dicht bij elkaar.
[A young nobleman tries to escape an arranged marriage in the Middle Ages – lots of adventures on the way] … (summary by Anna Simon)

The original text of this recording is in the Public Domain in countries where copyright expires 70 years or less after the author’s death, but is still protected by copyright in the USA and some other countries. Please check the copyright law of your country before downloading.
The recording is released under the Creative Commons license CC0.

Total running time: 5:38:58 – Read in Dutch by Anna Simon

01 – Eerste hoofdstuk – 04:28 min      [download all sections]
02 – Tweede hoofdstuk – 06:58 min
03 – Derde hoofdstuk – 05:11 min
04 – Vierde hoofdstuk – 05:08 min
05 – Vijfde hoofdstuk – 06:09 min
06 – Zesde hoofdstuk – 05:12 min
07 – Zevende hoofdstuk – 03:29 min
08 – Achtste hoofdstuk – 05:13 min
09 – Negende hoofdstuk – 05:51 min
10 – Tiende hoofdstuk – 05:43 min
11 – Elfde hoofdstuk – 05:55 min
12 – Twaalfde hoofdstuk – 06:31 min
13 – Dertiende hoofdstuk – 06:19 min
14 – Veertiende hoofdstuk – 09:39 min
15 – Vijftiende hoofdstuk – 05:55 min
16 – Zestiende hoofdstuk – 08:00 min
17 – Zeventiende hoofdstuk – 07:09 min
18 – Achttiende hoofdstuk – 06:05 min
19 – Negentiende hoofdstuk – 08:09 min
20 – Twintigste hoofdstuk – 03:59 min
21 – Eenentwintigste hoofdstuk – 06:05 min
22 – Tweeentwintigste hoofdstuk – 05:08 min
23 – Drieentwintigste hoofdstuk – 03:10 min
24 – Vierentwintigste hoofdstuk – 04:49 min
25 – Vijfentwintigste hoofdstuk – 08:38 min
26 – Zesentwintigste hoofdstuk – 05:03 min
27 – Zevenentwintigste hoofdstuk – 09:36 min
28 – Achtentwintigste hoofdstuk – 04:37 min
29 – Negentwintigste hoofdstuk – 06:00 min
30 – Dertigste hoofdstuk – 06:26 min
31 – Eenendertigste hoofdstuk – 05:54 min
32 – Tweeendertigste hoofdstuk – 04:15 min
33 – Drieendertigste hoofdstuk – 04:29 min
34 – Vierendertigste hoofdstuk – 04:23 min
35 – Vijfendertigste hoofdstuk – 05:04 min
36 – Zesendertigste hoofdstuk – 04:54 min
37 – Zevenendertigste hoofdstuk – 06:03 min
38 – Achtendertigste hoofdstuk – 02:48 min
39 – Negendertigste hoofdstuk – 04:35 min
40 – Veertigste hoofdstuk – 04:50 min
41 – Eenenveertigste hoofdstuk – 05:18 min
42 – Tweeenveertigste hoofdstuk – 04:18 min
43 – Drieenveertigste hoofdstuk – 04:45 min
44 – Vierenveertigste hoofdstuk – 06:05 min
45 – Vijfenveertigste hoofdstuk – 06:59 min
46 – Zesenveertigste hoofdstuk – 05:45 min
47 – Zevenenveertigste hoofdstuk – 06:56 min
48 – Achtenveertigste hoofdstuk – 05:36 min
49 – Negenenveertigste hoofdstuk – 08:56 min
50 – Vijftigste hoofdstuk – 04:43 min
51 – Eenenvijftigste hoofdstuk – 05:04 min
52 – Tweeenvijftigste hoofdstuk – 04:32 min
53 – Drieenvijftigste hoofdstuk – 04:56 min
54 – Vierenvijftigste hoofdstuk – 04:02 min
55 – Vijfenvijftigste hoofdstuk – 10:01 min
56 – Zesenvijftigste hoofdstuk – 06:30 min
57 – Zevenenvijftigste hoofdstuk – 05:36 min
58 – Achtenvijftigste hoofdstuk – 11:06 min

In addition to the reader, this audio book was produced by:
Dedicated Proof-Listener: Tlaloc
Meta-Coordinator/Cataloging: Julia Niedermaier
Cover: Rachel (SweetPea)

Catalogued 17. October 2014